Cún đã biết chơi cầu tuột thành thạo!

Cún – Cháu tui tròn 15 tháng tuổi chơi cầu tuột thành thạo 😀